ПУТЬ "АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ", ИЛИ "ИСТОРИЧЕСКОЙ" ОЛЕЖДЫ К ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЯМ

Authors

  • Bc. Aušra Zabeliene V

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.346

References

Glemzaite, М. Lietuviij tautiniai drabuziai. Kaunas, 1939, 60 p.

Palaima, V. ir J. Balcikonis. Lietuviu tautiniai drabuziai. Vilnius,. 1960.

Ramanauskaite, E. Pagoniskosios Romuvos atsvaitai. Darbai ir dienos. 6 (15), 1998, p. 133,134.

Salatkiene, B. Senovinis lietuviu kostiumas - siu dienu aktualija. Tautodailes metrastis. Siauliit krastas. Nr. 6, p. 43.

Senvaitiene, J., L. Vedrickiene, V. Ceplinskaite ir S. Urbanaviciene. Beciti kapinyno audiniu konservavimas ir tyrimas. In: Lietuvos archeologija. T. 11. Vilnius, 1995, p. 104-116.

Steponaviciene, D. Siuolaikinis zvilgsnis i viduramzius. Vilnius, 2003, p. 4.

Sidiskiene, I. Tautiniai drabuziai lietuviu kulturoje (XIX a. pab. - XX a. 4 desimtm.). In: Milius, V., J. Morkuniene ir I. Sidiskiene. Lietuvos etnologija. T. 2. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1997, 211.

Tamosaitis, A. and A. Lithuanians National Costume. Toronto, 1979, 258 p.

Urbanavičienē, S. XV-XVII a. Lietuvos kaimo siuvēju frankiai. Moksliļ Akadēmijas darbai, A sērija, t. 4. Vilnius, 1988, p. 51-63.

Volkaitē-Kulikauskienē, R. Senovēs lietuviy. drabužiai ir 1ц papuošalai. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1997, p. 7.

Vy dūnas, W.St. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart. Tilsit, 1916.

Zariņa, A. Seno latgaļu apģērbs 7-1 3. gs. Rīga : Zinātne, 1970.

Zariņa, A. Lībiešu apģērbs 10.-13. gs. Rīga : Zinātne, 1988.

Историко-этнографический атлас Прибалтики : Одежда. Рига : Зинатне, 1986.

Downloads

Published

29.12.2022