ПУТЬ "АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ", ИЛИ "ИСТОРИЧЕСКОЙ" ОЛЕЖДЫ К ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЯМ

Authors

  • Bc. Aušra Zabeliene V

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.346

Downloads

Download data is not yet available.

References

Glemzaite, М. Lietuviij tautiniai drabuziai. Kaunas, 1939, 60 p.

Palaima, V. ir J. Balcikonis. Lietuviu tautiniai drabuziai. Vilnius,. 1960.

Ramanauskaite, E. Pagoniskosios Romuvos atsvaitai. Darbai ir dienos. 6 (15), 1998, p. 133,134.

Salatkiene, B. Senovinis lietuviu kostiumas - siu dienu aktualija. Tautodailes metrastis. Siauliit krastas. Nr. 6, p. 43.

Senvaitiene, J., L. Vedrickiene, V. Ceplinskaite ir S. Urbanaviciene. Beciti kapinyno audiniu konservavimas ir tyrimas. In: Lietuvos archeologija. T. 11. Vilnius, 1995, p. 104-116.

Steponaviciene, D. Siuolaikinis zvilgsnis i viduramzius. Vilnius, 2003, p. 4.

Sidiskiene, I. Tautiniai drabuziai lietuviu kulturoje (XIX a. pab. - XX a. 4 desimtm.). In: Milius, V., J. Morkuniene ir I. Sidiskiene. Lietuvos etnologija. T. 2. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1997, 211.

Tamosaitis, A. and A. Lithuanians National Costume. Toronto, 1979, 258 p.

Urbanavičienē, S. XV-XVII a. Lietuvos kaimo siuvēju frankiai. Moksliļ Akadēmijas darbai, A sērija, t. 4. Vilnius, 1988, p. 51-63.

Volkaitē-Kulikauskienē, R. Senovēs lietuviy. drabužiai ir 1ц papuošalai. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1997, p. 7.

Vy dūnas, W.St. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart. Tilsit, 1916.

Zariņa, A. Seno latgaļu apģērbs 7-1 3. gs. Rīga : Zinātne, 1970.

Zariņa, A. Lībiešu apģērbs 10.-13. gs. Rīga : Zinātne, 1988.

Историко-этнографический атлас Прибалтики : Одежда. Рига : Зинатне, 1986.

Downloads

Published

29.12.2022