MAZĀS VĒRTĪBAS LAUKU KULTŪRVIDĒ - FOLKLORAS UN ARHEOLOĢIJAS VIENOTĀJAS

Authors

  • Bc. hist. Lilija Jakubenoka A

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.348

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antons, L. Skrīveru dendrārijs : kultūrvēsturisks apskats : ceļvedis. A. Upīša

muzejs; Skrīveru vidusskola, 1991, 70. Ipp.

Burka, I. Pilskalni - tālās senatnes liecinieki. Staburags. 2003, 7. jūn., 6, 7. Ipp.

Jakubenoka, L. Ūdensmeitu un mantas akmeņi - maz pētītas Latvijas mitoloģisko akmeņu grupas. Grām.: Dabas un vēstures kalendārs 1998. gadam. Rīga : Zinātne, 1997,147.-151. Ipp.

Jakubenoka, L. Mitoloģiskie akmeņi teikās un vērojumos. Grām.: Daugavas raksti: No Daugavpils līdz Pļaviņām. Rīga, 2000, 181.-199. Ipp.

Jakubenoka, L. Velni skroderi, velni drēbnieki! Grām.: Dabas un vēstures kalendārs 2002. gadam. Rīga:Zinātne, 2001, 87.-89. Ipp.

Jakubenoka, L. Vilkači latviešu folklorā un vietvārdos. Grām.: Dabas un vēstures kalendārs 2004. gadam. Rīga : Zinātne, 2003, 80.-84. Ipp.

Kursīte, J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga : Zinātne, 1996,434. Ipp.

Tabore, G. Staburags iegūs Dieva ausi. Neatkarīgā Rīta Avīze. 2004, 21. sept., 11. Ipp.

Urtāns, J. Latvijas seno kulta vietu identifikācija. Latvijas Vēsture. Nr. 2, 1998,19.-23. Ipp.

Zalves pagasts. Grām.: Enciklopēdija "Latvijas pagasti", 2 sēj. Rīga: Preses nams, 2002, 2. sēj., 647.-649. Ipp.

Downloads

Published

29.12.2022