TEIKAS KĀ MANTAS VIETU IZPĒTES AVOTS

Authors

  • Mg. art. Ieva Vītola L

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol3.352

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambainis, Ojārs. Latviešu folkloristikas vēsture. Rīga : Zinātne, 1989, 70.-72. Ipp., 86. Ipp.

Ancelāne, Anna. Priekšvārds. Grām.: Latviešu tautas teikas : izlase. Rīga, 1961, 20. Ipp.

Anss Lerhis-Puškaitis atmiņās un stāstos. Sast. Guntis Pakalns. Rīga : Madris, 2000, 55.-70. Ipp.

Apals, Jānis. Āraišu ezerpils. Cēsis : Cēsu muzeju apvienība, 1993, 20 Ipp.

Bausinger, Hermann. Formen der Volkspoesie. 2. Aufl. Berlin : Erich Schmidt, 1980, S. 171-184.

Caune, Andris. Teikas vēsturnieka skatījumā. Grām.: Latviešu tautas teikas : Izcelšanās teikas. Rīga : Zinātne, 1991, 6. Ipp.

Gazin-Schwartz, Amy and Cornelius J. Holtorf. 'As long as ever I've known it...': on folklore and archaeology. In: Archaeology and Folklore. London : Routledge, 1999, pp. 3-20.

Latviešu tautas pasakas un teikas, 13. sēj. Sakārt. Pēteris Smits. Rīga : Valters un Rapa, 1936, 451 Ipp.

Latviešu tautas pasakas un teikas, 14. sēj. Sakārt. Pēteris Šmits. Rīga : Valters un Rapa, 1936, 582 Ipp.

Latviešu tautas pasakas un teikas, 15. sēj. Sakārt. Pēteris Šmits. Rīga : Valters un Rapa, 1937, 508 Ipp.

Latviešu tautas teikas un pasakas, L.P. kārtotas un H. Visendorfa izdotas, 5. d. Jelgava, 1894, xiv + 416 Ipp.

Latviešu tautas teikas un pasakas, 6. d. (pirmā puse), Dr. A. Bīlenšteina, F. Brīvzemnieka, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas un L.P. krājumi; sakārt. L.P. Rīga, 1896, viii + 1 +584 Ipp.

Latviešu tautas teikas un pasakas, 6. d. (otrā puse), Dr. A. Bīlenšteina, F. Brīv­

zemnieka, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas un L.P. krājumi; sakārt. L.P. Rīga, 1896, iv +586.-1066. Ipp.

Latviešu tautas teikas un pasakas, 7. d., 1. sēj.; krājumu kārtojis un pēc vielas - sakarā ar iepriekšējām sešām daļām - iedalījis L.P. Cēsis, 1903, Ixxvi + 1330 1pp.

Latviešu tautas teikas un pasakas, 7. d., 2. sēj.; krājumu kārtojis un pēc vielas - sakarā ar iepriekšējām sešām daļām - iedalījis L.P. Rīga : Atēna, 2001, 600 Ipp.

Latviešu tautas teikas : izlase. Sast. Anna Ancelāne. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961, 440 Ipp.

Latviešu tautas teikas : Izcelšanās teikas : izlase. Sast. Anna Ancelāne. Rīga : Zinātne, 1991, 494 Ipp.

Latviešu tautas teikas: Vēsturiskās teikas : izlase. Sast. Anna Ancelāne. Rīga : Zinātne, 1988, 462 Ipp.

Ritums, Ritvars. Teikas par Latvijas pilskalniem kā vēstures avots : diplom­ darbs. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, 1991.

Ritums, Ritvars. Legends about hillforts: altered reality. In: EEA : Abstracts Book. Bournemouth, 1999, p. 73.

Röhrich, Lutz. Probleme der Sagenforschung. In: Einführung in das Freiburger Forschungsprojekt "Dämonologische Sagen". Freiburg/Breisgau, 1993, S. 210-219.

Seidenspinner, Wolfgang. Mythen von historischen Sagen. Jahrbuch für Volkskunde. 5. Folge, Nr. 11,1988, S. 83-104.

Smits, Pēteris. Ievads. Gräm.: Latviešu tautas pasakas un teikas, 1. sēj. Sakārt. Pēteris Šmits. Rīga : Valters un Rapa, 1925, 3.-134. Ipp.

Šmits, Pēteris. Folklora. Vēstures liecības pasakās, [b.v., b.g.], 321 Ipp.

Urtāns, Juris. Skudra pie kalna : arheologa stāsti. Rīga : Nordik, 2004, 180 Ipp.

Downloads

Published

29.12.2022