Call for Papers

"Kultūras un mākslas pētījumi" ir zinātnisko rakstu krājums, kas tiek izdots gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Krājumā iekļauto rakstu tēmas ir saistošas vietējai pētnieku un praktiķu kopienai, un tā valoda ir latviešu. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

  • raksts ir saistošs lokālai auditorijai;
  • raksts ir gramatiski pareizā latviešu valodā un svešvārdi tajā lietoti atbilstoši vispārpieņemtajām latviešu valodas normām.

Rakstu iesniegšana tiek izziņota vismaz vienu reizi gadā novembrī/decembrī.